Firma Gospodarowanie odpadamiSurowce wtórneUsługi Kontakt

KRAS-EKO Spółka z o.o.
gospodarka odpadami - odzysk - segregacja - recykling - unieszkodliwianie

Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna
tel. 082 577 29 73
fax 082 577 29 74
 


 
Untitled Document

Usługi

Edukacja ekologiczna
Działalność związana z gospodarką odpadami, to nie wszystko czym zajmuje się obecnie spółka. Skupiamy się także na promowaniu ekologicznych zachowań i szkoleniu z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Edukacja ekologiczna oraz prezentacja szerokiej działalności spółki kierowana jest głównie do uczniów szkół i wychowanków przedszkoli ale i do naszych klientów.


Usługi sprzętowe
Zakres usług dodatkowych oparty jest głównie na posiadanym przez przedsiębiorstwo wyposażeniu. W skład którego wchodzą: ładowarka kołowa, ładowarka teleskopowa, spycharka, samochód ciężarowy z przyczepą towarową, ciągnik, przyczepy samowyładowcze, ładowacz z osprzętem a także beczka asenizacyjna, kosiarka rotacyjna, rozdrabniacz gałęzi, myjka ciśnieniowa, rozdrabniacz tworzyw - kruszarka.
 
Dostawcy odpadów
Dostawy odpadów realizowane są przez działające na naszym terenie przedsiębiorstwa komunalne a także firmy produkcyjne, handlowe i usługowe. Przedsiębiorstwa dostarczają odpady transportem własnym lub zleconym. Również dostawcy indywidualni dostarczają odpady do działającego w Zakładzie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Dostarczane indywidualnie posortowane na gatunki opakowania, meble, Elektrośmieci, opony - przyjmowane są do punktu gromadzenia i wykonania dalszego recyklingu.
Dokumentacja realizowanych dostaw
Wszystkie rodzaje odpadów dostarczanych do zagospodarowania oraz zebrane selektywnie surowce wtórne są ewidencjonowane w systemie wagowym a dostawca otrzymuje bilet wagowy potwierdzający dostawę odpadów. Zakład potwierdza i wystawia wszystkie wymagane prawem dokumenty: Karty Przekazania Odpadów, potwierdzenia wykonania odzysku i recyklingu, protokoły likwidacji sprzętu i protokoły zniszczenia.
   

 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Copyright: KRAS - EKO 2014         Zakład | Gospodarowanie odpadami | Surowce wtórne | Usługi | Kontakt                 Wykonanie: BCS

 
 Działania 6.3 - Gospodarka odpadami
X
Untitled Document