Firma Gospodarowanie odpadamiSurowce wtórneUsługi Kontakt

KRAS-EKO Spółka z o.o.
gospodarka odpadami - odzysk - segregacja - recykling - unieszkodliwianie

Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna
tel. 082 577 29 73
fax 082 577 29 74
 


 
Untitled Document

Surowce

Zakres zadań realizowanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów.

Odzysk odpadów koncentruje się na pozyskaniu surowców wtórnych z odpadów zmieszanych oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, która prowadzona jest na terenie miasta i gmin powiatu. Odzysk obejmuje tworzywa sztuczne, szkło, makulaturę, recykling odpadów zielonych, a także odzysk energetyczny. Ponadto odzyskiwane są zużyte opony i sprzęt elektryczny i elektroniczny.


Opakowania z tworzyw sztucznych
Tworzy je grupa odzyskiwanych kilku gatunków różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Stanowią je głównie opakowania po napojach - butelki, środkach czystości i chemii gospodarczej takich jak szampony i płyny - butelki i zbiorniki, folie opakowaniowe i inne opakowania, które są sortowane na gatunki i kolory oraz odpowiednio pakowane w prasach wysokiego zgniotu.

Szkło opakowaniowe
Opakowania szklane to głównie: butelki oraz słoiki po artykułach spożywczych, gromadzi się je w dwóch asortymentach, jako szkło bezbarwne i szkło kolorowe zmieszane. Magazynowane jest w zakładzie odkrytych betonowych boksach do chwili zebrania pełnej ilości transportowej, odbiorcą tak przygotowanego surowca są huty szkła.

 
Papier i tektura - makulatura
Zbiórka selektywna papieru i tektury sortowana jest na dwa asortymenty, papier miękki czyli czasopisma, gazety, książki i zeszyty to jeden gatunek, natomiast makulatura twarda głównie tektura opakowaniowa i pudełka kartonowe to drugi asortyment. Papier jest pakowany odrębnie w belki trafia do papierni a tektura wysyłana jest do papierni makulatury twardej.

Recykling odpadów zielonych
Trawa, liście, gałęzie i inne odpady organiczne ulegające procesom biodegradacji trafiają na kompostownię płytową. W napowietrzanych pryzmach w procesie mineralizacji masa roślinna ulega rozkładowi tworząc jednorodną brunatną próchnicę - humus. Którą wykorzystuje się do wzbogacania zdegradowanych trawników oraz jako podkład pod nowe tereny zielone.

Paliwa alternatywne
Ważnym elementem jest odpowiednie zagospodarowanie powstających w procesie doczyszczania odpadów, frakcji wysokokalorycznej. Produkuje się z niej paliwa alternatywne dla przemysłu. W ten sposób duża część odpadów nie zostaje skierowana bezpośrednio do składowania a służy jako surowiec energetyczny.

Odpady gabarytowe - opony i elektrośmieci
Kolejny element działalności ZZO to usługi związane z zagospodarowywaniem odpadów poużytkowych. W ramach współpracy z innymi zakładami odzysku, zbieramy zużyte opony samochodowe i przekazujemy je uprawnionym do tego podmiotom. Zbieramy także zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, tak zwane Elektrośmieci i przekazujemy je do utylizacji w utworzonych do tego celu zakładach.

   

 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Copyright: KRAS - EKO 2014         Zakład | Gospodarowanie odpadami | Surowce wtórne | Usługi | Kontakt                 Wykonanie: BCS

 
 Działania 6.3 - Gospodarka odpadami
X
Untitled Document